CÔNG TY TAI JAAN TỔ CHỨC KIỂM TRA SỨC KHỎE VÀ HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU NĂM 2020

24 Tháng Chín, 2020

Sức khỏe là vốn quý của mỗi con người. Chính vì vậy, hoạt động kiểm tra sức khỏe, huấn luyện sơ cấp cứu là một trong những hoạt động thường niên được Công ty Tai Jaan quan tâm tổ chức. Năm 2020, hoạt động kiểm tra sức khỏe, huấn luyện sơ cấp cứu được Công ty Tai Jaan tổ chức ngày 22/9/2020.

Song song với hoạt động kiểm tra sức khỏe, Công ty cũng tổ chức chương trình huấn luyện sơ cấp cứu nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho công nhân viên công ty.
Qua buổi huấn luyện, công nhân viên công ty có đã nhiều hơn những hiểu biết về chấn thương và cách phòng tránh cũng như sơ cứu. Đây là những kiến thức thực sự hữu ích không chỉ có thể áp dụng trong môi trường làm việc mà còn dùng cả trong cuộc sống thường ngày.

Một số hình ảnh trong chương trình kiểm tra sức khỏe và huấn luyện sơ cấp cứu Năm 2020 vừa được tổ chức tại Công ty Tai Jaan:

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13./.