Luppe Giếng Kích Thước Lớn

Luppe Giếng Ø27

Mã: E1106

Size : 27 mm ( 3/4’’ )

Công dụng: Dùng để lắp vào đường cabin máy bơm để hút nước từ giếng, ao hồ...

Thành phần chính: Nhựa PVC

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Mặt cát sản phẩm

Mã hàng Kích Thước D d l H
E1106 Ø27 – (3/4″) 55.5 27 35 153
E1110 Ø34 – (1″) 55.5 34 41 160
E1112 Ø42 – (1 1/4″) 55.5 42 41 160
E1115 Ø49 – (1 1/2″) 79 49 64 220
E1120 Ø60 – (2″) 79 60 64 220
ES1104 Ø21 – (1/2″) 35.5 21 29 116
ES 106 Ø27 – (3/4″) 35.5 27 29 116
ES 1110 Ø34 – (1″) 35.5 34 29 116

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Kết nối Luppe và đường ống hút nước của máy bơm bằng keo dính pvc.
  • Đặt luppe trực tiếp xuống nguồn nước sau khi kết nối với đường ống máy bơm.
  • Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho phép từ 0°C – 60°C.