NHỰA TAI JAAN – THÔNG ĐIỆP 5K PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

2 Tháng Sáu, 2021

NHỰA TAI JAAN – THÔNG ĐIỆP 5K PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Trong thời gian vừa qua ghi nhận nhiều ca mắc Covid tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chính phủ và các cơ quan nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quyết liệt nhằm sớm dập dịch, phục hồi cuộc sống bình thường. Tuy nhiên mọi nỗ lực sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu đi sự đồng lòng, chung sức của mỗi người.
Presentation1
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, mỗi cá nhân cùng đồng lòng, chung sức Thực hiện và Tuân thủ nguyên tắc 5K:
? Khẩu trang
? Khử khuẩn
? Khoảng cách
? Không tụ tập
? Khai báo y tế

Cùng chung tay, góp sức bằng những hành động cụ thể, thường xuyên, hằng ngày Để Giữ An Toàn Cho Bạn và Cho Chúng Ta, Góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid!

VIỆT NAM QUYẾT THẮNG DỊCH BỆNH! ?? ?? ??
*Nguồn dữ liệu hình ảnh: Bộ Y tế và inforgraphics.vn